“UN PRESENT DE CONSOLIDACIÓ QUE LLUITA
PER UN FUTUR EN CONSTANT CREIXEMENT”.

SÒL INDUSTRIAL

Alcoi compta amb un total d'1.696.781 m² de terreny de qualificació industrial. Amb sis polígons situats al voltant de la ciutat.

El Polígon Industrial Cotes Altes està situat al nord-oest del nucli urbà d'Alcoi amb una superfície total de 117.351 m² m².

El Polígon Industrial Cotes Baixes està situat al nord-est del nucli urbà d'Alcoi amb una superfície total de 536.739,00 m².

El Polígon Industrial del Castellar està situat al sud-oest del nucli urbà d'Alcoi amb una superfície total de 60.570 m².

El Polígon de La Beniata està situat al sud-est del nucli urbà d'Alcoi amb una superfície total de 364.906,00 m².

El Polígon “El Clérigo” està situat al sud-est del nucli urbà d'Alcoi, amb una superfície total de 172.470 m².

El Polígon Industrial Santiago Payá està situat al sud del nucli urbà d'Alcoi amb una superfície total de 443.857,93 m².


Així mateix, es troben en fase de desenvolupament, amb un total de 620.000 m² els dos espais següents:

Polígon industrial Alcoi Sud, situat al sud del nucli urbà, amb una superfície total de 400.000 m².

Parc industrial de Pagos. Una gran zona industrial de 220.000 metres quadrats, amb un alt valor afegit, integrada en el paisatge i a peu de l'autovia, amb una connexió perfecta als serveis que les empreses que s'instal·len allí necessiten.

PARC TECNOLÒGIC DE RODES

Aquest gran espai de més de 12.000 m² permetrà ubicar a Alcoi l'únic Centre de Desenvolupament Turístic d'Interior de la Província d'Alacant, serà seu del Districte Digital de la Comunitat Valenciana, i reservarà espais per a la implantació d'empreses tecnològiques, departaments d'investigació i emprenedors, amb 15 habitatges que podran fer que aquests emprenedors puguen viure temporalment i desenvolupar els seus projectes, a més d'un espai per a la investigació i una zona per a la dinamització social i cultural de la zona.

Aquesta proposta convertirà l'espai on es trobaven les instal·lacions de l'antiga fàbrica de maquinària de Rodes en un parc tecnològic i sociocultural. Un projecte de vital importància, transformador i revulsiu, que realça el patrimoni arquitectònic i que impulsarà nous models econòmics.

SMART CITY

Alcoi compta amb una estructura de ciutat intel·ligent, capaç de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, l'entorn mediambiental, la disminució de gasos d'efecte d'hivernacle, i l'economia de la ciutadania, les empreses i les entitats públiques.

Mitjançant la utilització adequada de les tecnologies de la informació, el disseny de solucions eficients i eficaces, i impel·lint als agents locals per al desenvolupament de noves indústries locals de base tecnològica.

“Smart City ALCOI”:

Posada en marxa de plans, desenvolupaments, proves pilot i projectes centrats en la ciutadania que milloren significativament la ciutat des de l'òptica personal, mediambiental i econòmica.

L'adopció de models de col·laboració publicoprivada en l'ecosistema empresarial de la comarca, amb el foment d’aliances estratègiques i convenis reals de col·laboració entre l'Administració pública, institucions i operadors privats, grans empreses, emprenedors/ores i PIMES.

“L'energia renovable ha suposat un estalvi de 167 tones de CO₂ que no s'han emés a l'atmosfera”

La ciutat compta amb diverses instal·lacions solars fotovoltaiques de propietat municipal, tant per a autoconsum com per a la seua connexió a la xarxa, i estan ubicades en diferents edificis municipals i polígons industrials. La potència total instal·lada ascendeix a 191 quilovats, i suposa una generació d'energia de 287 megavats-hora anuals.

“Alcoi ha duplicat els quilòmetres de carril bici en 2019 promovent el transport sostenible”

En 2014 la ciutat comptava amb un total d'1,3 km de carril bici urbà que s'ha vist incrementat en l'actualitat.
En 2019 Alcoi ja compta amb 9,7 km de carril bici per a promoure el transport sostenible i saludable entre la població.

“Amb projectes com Small and Medium Smart Cities, Alcoi millora la qualitat de vida de les persones i el seu entorn”

L’StreetLab és una iniciativa que considera el carrer un laboratori Smart on es poden provar solucions noves sota condicions urbanes reals.

Les característiques del carrer Entença són ideals per a obtindre resultats significatius a causa de la seua longitud, ubicació i connexió amb els altres barris de la ciutat.

icono1

Connectivitat LoRaWAN, que és una estructura de comunicació sense fil que facilita la connexió de diversos tipus de dispositius tecnològics.

icono2

Prototip de Chatbot, sistema d'intel·ligència artificial que informa el ciutadà de temes relacionats amb el carrer o la ciutat.

icono3

Mitjançant l'estructura de sensors i càmeres i la comunicació de les pantalles tàctils es monitorarà el flux de persones i vehicles.

icono4

Utilitzant l'estructura IoT hi ha sensors en l'interior d'edificis i comerços per a poder millorar les condicions de vida dels ciutadans.

SEU DISTRICTE DIGITAL

Alcoi és la primera ciutat que s'incorpora al projecte de Districte Digital de la Comunitat Valenciana.

La seu del districte digital pretén generar un nou teixit empresarial que incremente l'ocupabilitat de personal qualificat, retindre el talent que es genera i incrementar la competitivitat i internacionalització de les empreses madures.

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC

L'objectiu central d'aquest òrgan consisteix a estructurar, a través de la participació de les organitzacions i entitats representatives del sector turístic, un sistema de formació adequat a la realitat actual que garantisca uns nivells de formació idonis dels diversos col·lectius.

AITEX

L'Institut Tecnològic del Tèxtil, constituït l'any 1985 i integrat en la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana és una associació dedicada a aspectes com la investigació, assajos de caracterització i certificació d'articles i materials tèxtils amb aplicació a molt diversos sectors.

El seu objectiu és generar coneixement tecnològic i transferir-ho a les empreses tèxtils per a augmentar la seua competitivitat, generar més valor, i la seua obertura de noves oportunitats de negoci.

Davant de la demanda de serveis, AITEX inicia la construcció de la seua nova seu a Alcoi.​

CEEI

El Centre Europeu d'Empreses i Innovació va ser creat en 1988, amb el propòsit de promoure la modernització i impulsar la innovació del teixit industrial valencià mitjançant el suport a les activitats i serveis, amb la finalitat de crear empreses innovadores i protegir a les existents en el seu procés d'innovació.

Promou l'emprenedoria, i els projectes innovadors, acompanyant a aquestes empreses fins a la seua posada en marxa i eixida al mercat.

PLA D'IMPULS INDUSTRIAL

Descarrega't aci el PDF del Pla d'Impuls Industrial

ENTITAT DE GESTIÓ I MODERNITZACIÓ D'ÀREES INDUSTRIALS (EGM) COTES BAIXES

L'objecte d'un EGM és millorar les àrees industrials, fer-les més competitives i atractives per a la implantació de nous projectes i beneficiar al seu torn a les empreses ja instal·lades.

A continuació està disponible la documentació per a l'exposició pública de la constitució de la EGM Cotes Baixes.

ENTITAT DE GESTIÓ I MODERNITZACIÓ D'ÀREES INDUSTRIALS (EGM) COTES ALTES

L'objecte d'un EGM és millorar les àrees industrials, fer-les més competitives i atractives per a la implantació de nous projectes i beneficiar al seu torn a les empreses ja instal·lades.

A continuació està disponible la documentació per a l'exposició pública de la constitució de la EGM Cotes Altes.

AjuntamentAlcoi_white (1)